potpuna-smesa-za-golubove-gol-15-procenata-2

Potpuna smeša za golubove GOL-15%

Kategorija: , .

Sirovinski Sastav:

Zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja, proizvodi industrije alkohola i vrenja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva i vitaminsko mineralna predsmeša, aminokiseline,  apsorbent mikotoksina.

Hemijski sastav:

Proteini % najmanje 15.00
Vlaga % najviše 13.50
Celuloza % najviše 6.00
Pepeo % najviše 8.00
Kalcijum % 0.90-1.10
Fosfor % 0.60-0.80
Natrijum % 0.15-0.20

Potpuna smeša za golubove GOL-15%

1 kg smeše sadrži najmanje:

Vitamin A 12.000 ij
Vitamin D-3 2.000 ij
Vitamin E 25 mg
Vitamin K 2 mg
Vitamin C 30 mg
Vitamin B-1 2 mg
Vitamin B-2 5 mg
Vitamin B-6 3 mg
Vitamin B-12 0.02 mg
Nikotinska kiselina 30 mg
Pantotenska kiselina 15 mg
Folna kiselina 0.75 mg
Biotin 0.2 mg
Holin hlorid 400 mg
Bakar 8 mg
Gvožđe 50 mg
Cink 50 mg
Mangan 80 mg
Jod 0.5 mg
Kobalt 0.5mg
Selen 0.15 mg
Antioksidans (BHT) 100 mg

KOKCIDIOSTATIK:
Vrsta i količina deklarisana pečatom.

NAČIN UPOTREBE:
Ova smeša je namenjena za ishranu golubova.

NAČIN ČUVANJA:
Smešu čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu u zatvorenoj ambalaži, zaštićenoj od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.

SMEŠA JE PROIZVEDENA PO POSEBNIM ZAHTEVIMA I DEFINISANA PROIZVOĐAČKOM SPECIFIKACIJOM

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ:
RS-30-010

ROK TRAJANJA:
90 dana

KONTROLU KVALITETA VRŠI SOPSTVENA LABORATORIJA U SARADNJI SA NAUČNIM INSTITUTOM ZA VETERINARSTVO SRBIJE