dopunska-smesa-za-tov-pilica-dzp-40-procenata-super-2

Dopunska smeša za tov pilića DŽP-40% super

Sirovinski Sastav:

Proizvodi industrije ulja, proizvodi industrije alkohola i vrenja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, zrnasta hraniva, sušeni biljni proizvodi, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva i  vitaminsko mineralna predsmeša, aminokiseline, aroma.

Hemijski sastav:

Proteini % najmanje 40.00
Vlaga % najviše 13.00
Celuloza % najviše 8.00
Pepeo % najviše 16.00
Kalcijum % 2.80-3.00
Fosfor % 1.70-1.90
Natrijum % 0.45-0.70

Dopunska smeša za tov pilića DŽP-40% super

1 kg smeše sadrži najmanje:

Vitamin A 35.000 ij
Vitamin D-3 6.000 ij
Vitamin E 90 mg
Vitamin K 12 mg
Vitamin C 90 mg
Vitamin B-1 15 mg
Vitamin B-2 20 mg
Vitamin B-6 12 mg
Vitamin B-12 0.06 mg
Nikotinska kiselina 180 mg
Pantotenska kiselina 54 mg
Folna kiselina 4.5 mg
Biotin 0.45 mg
Holin hlorid 1400 mg
Bakar 24 mg
Gvožđe 120 mg
Cink 150 mg
Mangan 240 mg
Jod 2.4 mg
Kobalt 0.3 mg
Selen 0.45 mg
Antioksidans (BHT) 300 mg

Kokcidiostatik:
Vrsta i količina deklarisana pečatom

NAČIN UPOTREBE:
Ova smeša je namenjena za proizvodnju potpune smeše za tov pilića od 0 do 35 dana starosti.

Kompletira se na sledeći način:

Za prvu fazu tova pilića (0-21 dan) potrebno je pomešati  45% ove smeše i 55 % kukuruzne prekrupe, odnosno 10 kg ove smeše treba pomešati sa 12 kg kukuruzne prekrupe. Za drugu fazu tova pilića (22-35 dana) potrebno je pomešati 35% ove smeše i 65 % kukuruzne prekrupe, odnosno 10 kg ove smeše treba pomešati sa 18 kg kukuruzne prekrupe. Ovu smešu ne treba upotrebljavati 7 dana pre klanja.

Prilikom kompletiranja treba obratiti pažnju da potpuna smeša bude dobro izmešana.

NAČIN ČUVANJA:
Smešu čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja.

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ:
RS -30-010

ROK TRAJANJA:
90 dana

KONTROLU KVALITETA VRŠI SOPSTVENA LABORATORIJA U SARADNJI SA NAUČNIM INSTITUTOM ZA VETERINARSTVO SRBIJE